מכינת מתמטיקה

מטרה:

מכינה מקדימה למכינה ייעודית מרוכזת למדעים. המכינה מיועדת לכל חוגי הפקולטה למדעים, כולל החוג למדעי המחשב.

תנאי קבלה:

בעלי תעודת בגרות מלאה.

נדרש ציון במתמטיקה 3 יח"ל: 75-84 או 4-5 יח"ל בציון 55-59.

לחוג למדעי המחשב נדרש ציון 3 יח"ל מתמטיקה של 80-89.

בעלי זכאות לדיפלומת הנדסאים בממוצע 75 ומעלה מתחום בעל זיקה ישירה למדעים המדויקים וציון מתמטיקה במסגרת הנדסאים של 75-84.

מועדי פתיחה:

מועד קיץ: יוני.

משך הלימודים:

4 שבועות.

מקצועות הלימוד:

מתמטיקה.

תעודה:

תעודת סיום מכינה.

סיום המכינה בציון 80 מקנה תנאי קבלה במתמטיקה למכינה המדעית המרוכזת.

לחוג למדעי המחשב נדרש ציון 85 כתנאי לקבלה למכינה המדעית המרוכזת.

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.