מכינת 30 +
מטרה: מיועדת לבני 30 ומעלה, המעוניינים בהמשך לימודים אקדמאיים בפקולטה למח"ר במכללת תל חי.
תנאי קבלה:
בעלי תעודת סיום של 12 שנות לימוד ומעלה.
מועדי פתיחה: 
מועד סתיו: אוקטובר.
מועד קיץ: מאי.
משך לימודים: 
סימסטר אחד, הלימודים מתקיימים בשעות הערב (לרוב).
מקצועות הלימוד: 
אנגלית מתחילים, מתמטיקה בסיסית, מיומנויות אקדמיות, משטר מדינת ישראל ויישומי מחשב.
תעודה:
תעודת סיום מכינה.
מחליפה תעודת בגרות לצורך קבלה ללימודים בפקולטה למח"ר במכללה האקדמית תל חי בלבד. קבלה על פי דרישות חוגיות.
* פתיחת המכינה מותנה במספר מתקבלים.
* נתון לשינויים.
banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.