שילוב אקדמי

המכון לאמנויות מציע מסלול ארבע-שנתי משולב עם החוג הרב-תחומי במכללה האקדמית תל-חי.

המסלול מאפשר לתלמידים העונים על דרישות הקבלה לתכנית, לצבור נקודות זכות בלימודי האמנויות המעשיים במכון (באחת מהמחלקות – אמנות פלסטית, קרמיקה, צורפות) כחלק מהלימודים לתואר ראשון במכללה.

בוגרי המסלול יהיו זכאים לתואר ראשון B.A. רב תחומי מוכר ע״י מל״ג ותעודת בוגר המכון לאמנויות.

*אפשרות למלגת עידוד בסך 5,000 ש״ח לשנה א׳ בלבד.

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.