B.A בלימודי מזרח אסיה

מדינות מזרח אסיה – סין, יפן, קוריאה והודו – הולכות ומתחזקות בכלכלה ובפוליטיקה העולמית. כך באופן טבעי נוצר ביקוש גדול לשולטים בתרבות, במנהגים ובשפה של מדינות אלה. לימודי מזרח אסיה בתל-חי, החוג הראשון מבין המכללות האקדמיות בישראל, כוללים סינית ויפנית, ובשילוב עם חוג מוביל נוסף, מספקים לך את ההכשרה האידיאלית למגוון רחב של תפקידים נחשקים; רוצה להגיע למשרדי ממשלה, לחברות גלובליות, לחברות הייטק, לחברות תעופה או למוסדות הוראה? הנה התחנה הראשונה שלך…

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.