B.A בשירותי אנוש

"שירותי אנוש" הם כל התפקידים בארגון שאחראים לטפל, לשמר ובמידת האפשר לשפר, את רווחת הלקוח. אם גם בשבילך זו זכות לתת שירות, החוג בשירותי אנוש בתל-חי ייתן לך את כל הכלים לעשות מזה קריירה. ההכשרה התיאורטית והמעשית תאפשר לך להשתלב במגוון רחב של תפקידי מפתח בחברות לייעוץ ארגוני, בארגונים להשמת כוח אדם, בחברות תיירות ופנאי ובמחלקות שירות לקוחות ומשאבי אנוש. עכשיו נשאר לך רק להירשם ולתת לנו לשרת אותך!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.