B.A בלימודים רב-תחומיים

הכל מעניין אותך וקשה לך להחליט מה ללמוד? הנה הפתרון: החוג ללימודים רב-תחומיים בתל-חי מזמין אותך להרכיב בעצמך את תוכנית הלימודים. בתפריט, בחירה מתוך 2 חטיבות ראשיות: החטיבה לתרבות (פילוסופיה, היסטוריה ולימודי ארץ ישראל) וחטיבת מדעי ההתנהגות, החברה והסביבה (לימודי מגדר, ניהול ויישוב סכסוכים, מדעי הסביבה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה). בסיום הלימודים יהיה לך בסיס מצוין להמשיך לתואר שני, ללימודי תעודה או לתעודת הוראה. עכשיו נשאר לך רק להירשם ונתראה בתחילת השנה.

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.