B.A בפסיכולוגיה

הפסיכולוגיה היא תחום רחב שחוקר את ההתנהגות האנושית מזוויות שונות. כדי לאפשר לך לבחור בעתיד את תחום ההתמחות שלך, לימודי הפסיכולוגיה בתל-חי כוללים מגוון רחב של נושאים שיספקו לך ידע רחב, מקיף ועדכני. בנוסף, מוקדש זמן נפרד לצבירת ניסיון מעשי משמעותי במסגרות טיפוליות שונות ובמעבדות ייעודיות. לשמחתנו, הסגנון האקדמי-מחקרי הייחודי של החוג הוכח כמתאים להתמודדות מוצלחת עם בחינת הקבלה הארצית לתואר שני בפסיכולוגיה, ולהשתלבות מהירה בשוק העבודה. כדי להיכנס לעולם המרתק של הפסיכולוגיה נשאר לך רק להצטרף עכשיו!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.