B.A בעבודה סוציאלית

יכולנו להרצות לך על סיוע לאנשים ומשפחות, מעורבות קהילתית ושינוי חברתי. אבל בחוג לעבודה סוציאלית בתל-חי לומדים את כל זה תוך כדי עשייה. מיקום המכללה בגליל ומקומה בלב העשייה החברתית בצפון, יוצרים הזדמנות ייחודית לשיתופי פעולה משמעותיים עם הקהילה, וצבירת ניסיון מעשי במגוון מסגרות טיפוליות בתחום הרווחה. ובנוסף, ניתנת לך אפשרות לפתח מומחיות במסלולי לימוד בלעדיים כמו לחץ וטראומה, זקנה, ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. כדי להיכנס לעולם המיוחד של העבודה הסוציאלית נשאר לך רק להירשם עכשיו!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.