B.Sc במדעי החי

החוג במדעי החי בתל-חי הוא הזדמנות נהדרת להפוך את האהבה לבעלי החיים למקצוע: בלימודי המשך בווטרינריה, בתחומים טיפוליים, במחקר או בחקלאות. הלימודים כוללים את עולמם המופלא של בעלי החיים כפי שמעולם לא הכרת. מבתי הגידול ושימורם, דרך הטיפול בבעל החי ועד לטיפוח חיות בסכנת הכחדה. וכשהלימודים מתקיימים בתוך "בית הגידול", נוצר שילוב מנצח של למידה משמעותית עם התנסות ממקור ראשון, יחד עם עבודה והיכרות עם שמורות הטבע שבאזור. כדי לבחור בחיים בסביבת בעלי חיים.. נשאר לך רק להירשם עכשיו!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.