B.Sc בביוטכנולוגיה, במסלול חקלאות

מים נקיים, שמש מועילה, ירקות טריים. לנו זה נראה טבעי, אבל אצל חלק גדל והולך מאוכלוסיית העולם זה נחשב מותרות. הלימודים במסלול החקלאות בחוג לביוטכנולוגיה בתל-חי, כוללים עבודה מעשית ומגוונת בשטח, כדי להכשיר אותך לפתח דרכים חדשניות להשביח יבולים חקלאיים, לייצר מזון נכון ומספק לאוכלוסייה הולכת וגדלה, להמציא פתרונות חכמים לזיהומים סביבתיים ולהפיק אנרגיה נקייה ממקורות חדשים. כדי להשפיע מחר על העולם… נשאר לך רק להירשם עכשיו!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.