B.Sc בביוטכנולוגיה, במסלול ביולוגיה חישובית

בשנים האחרונות חל זינוק עצום בכמות המידע הביולוגי בעולם בעיקר עקב פריצת הדרך הטכנולוגית בתחום הגנומיקה. הצפי הוא שבתוך חמש שנים יהיה מידע גנומי זמין עבור רוב האנשים על פני כדור הארץ, וכן לכל הגידולים החקלאיים, למיני בעלי חיים וצמחים בטבע ואף כאלה שנכחדו מהעולם.

מהפכה טכנולוגית נוספת המתרחשת בימים אלה היא האפשרות לערוך גנומים ולעצב אותם לפי הצורך. מרחב האפשרויות שטכנולוגיה זו מאפשרת הוא מעבר לכל דמיון אך יישומה תלוי ביכולת לעבד ולהבין מידע גנומי וגנטי על ידי כלים חישוביים מתקדמים.

על מנת להתאים את ההכשרה הנדרשת להתמודדות עם האפשרויות והאתגרים העומדים לפתחנו בכל תחומי מדעי החיים אנו מציעים במכללת תל-חי מסלול ייחודי המשלב בין עולם המחשוב והביולוגיה.

במגמת הביולוגיה החישובית הדגשים הם על:

  • היבטים חישוביים באבולוציה, גנטיקה, כימיה ואקולוגיה
  • כלים חישוביים לפתרון בעיות ביולוגיות
  • תכנות
  • גנומיקה
  • ביג דאטה: עבודה עם כמויות נתונים עצומות

בוגרי המגמה יכולים להשתלב:

  • רפואה: מחקר, פיתוח ועיבוד נתונים רפואיים במערכות רפואה מותאמת אישית
  • חקלאות: מחקר, חקלאות מדויקת, השבחה מתקדמת.
  • בלימודי המשך מתקדמים (מאסטר, דוקטורט), מועמדים בעלי יכולות וכלים חישוביים "נחטפים" בכל תחומי המחקר בעולם.
banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.