B.Sc ביוטכנולוגיה, במסלול כימיה תרופתית

מדעי הכימיה מהווים את הבסיס לכל מקצועות מדעי החיים (ביולוגיה, ביוטכנולוגיה), מדעי הסביבה, חומרים ותגובות, ננו-טכנולוגיה ועוד. טומים, מולקולות וחומרים מורכבים הם חלק מחיינו, גופנו, וסביבתנו. מקצוע הכימיה מחבר תחומים אלו ומהווה נקודת פתיחה להבנה עמוקה, המשך לימודים או עבודה בכל אחד ממגוון הנושאים.

המסלול לכימיה תרופתית יקנה ידע עמוק יותר במקצועות הכימיה השונים, כימיה תאורטית, פיזיקלית, אורגאנית, אי אורגאנית, אנליטית, ביוכימיה, אלקטרוכימיה ודגש יושם על כימיה יישומית ופיתוח תרופות (Drug Development).

המסלול יכלול 40 נקודות חובה ממקצועות הליבה של הכימיה ועוד 8 בחירה יש בו קורסי מעבדה רבים (כימיה אנליטית, כימיה אורגנית).

  • סגל מקצועי.
  • מעבדות מחקר חדשות עם ציוד מתקדם.
  • קורסי מעבדה מעשיים.
  • אפשרות להשתלב בפרויקט מחקר במסגרת הלימודים.
  • בוגרי המסלול לכימיה יוכלו להמשיך את לימודיהם במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם.
  • הקניית ידע שיאפשר להשתלב באחת מהתעשיות הרבות בארץ.
  • מועמדים מצטיינים יזכו במילגות עידוד.
banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסףהנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסףהנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.