B.Sc בביוטכנולוגיה, במסלול קדם רפואה

רוצה להשתלב במחקר בעולם הרפואה או להמשיך ללימודי רפואה? מסלול הקדם רפואה בחוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית תל-חי זו הנוסחה בשבילך. הלימודים כוללים את נושאי הליבה של עולמות הרפואה, מדעי החיים והביוטכנולוגיה, ומותאמים היטב לדרישות הקבלה של תכניות ההמשך הארבע-שנתיות, בבתי הספר לרפואה בארץ ובעולם. כדי לעלות על המסלול לעולם הרפואה נשאר לך רק להירשם עכשיו!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.