B.Sc בביוטכנולוגיה

כשרובנו מנסים לחשוב איך ייראה העתיד, החוג לביוטכנולוגיה בתל-חי נותן לך הזדמנות נדירה להשפיע עליו באופן ישיר. כתחום העתיד, האנושות זקוקה לביוטכנולוגיה יותר מתמיד, מאמינה בה ומשקיעה בה את מיטב אמצעיה. הלימודים כוללים אפשרות להתמחות במסלול חקלאות או במסלול קדם רפואה, ובסיומם יהיו לך הכלים והידע להשתלב ולהוביל פיתוחים, מחקרים וחידושים פורצי דרך בעולם החקלאות, בבתי חולים, בחברות תרופות ובתעשיית הביוטכנולוגיה. רוצה להשפיע על המחר? הצעד הראשון הוא להירשם היום!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסףהנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסףהנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.