B.Sc במדעי המזון

הנה מתכון מנצח להשתלבות מבטיחה בעולם המזון: תואר ראשון במדעי המזון עם מיומנויות של טכנולוג מזון לכניסה לתעשייה מיד בסוף הלימודים, מרצים מומחים מתעשיית המזון, החוג היחיד בארץ שבו מפתחים מוצר מזון חדש כבר בשנה השלישית ומעבדות מחקר מתקדמות עם ציוד סופר חדשני. תוספות? בבקשה. אפשרות לשני תארים, במדעי המזון ובמדעי התזונה, אחרי 4 שנים בלבד. ולקינוח, קריירה מתגמלת בטכנולוגיית מזון, פיתוח מוצרים, בקרת איכות או הקמת עסק עצמאי. אז מה עושים עכשיו? נרשמים כמובן ומבטיחים את מקומך!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.