B.Sc במדעי התזונה

החוג למדע התזונה בתל-חי פותח לך דלת לתחום מחקרי שצומח במהירות, עם רכישת מקצוע מבוקש במגוון תחומים. ובנוסף, תוכנית הלימודים הייחודית מאפשרת לך לצבור ידע ספציפי במדעי ההתנהגות (טיפול בהפרעות אכילה), ברפואת ספורט (תזונה במאמץ וליווי ספורטאים) או במדעי המזון (פיתוח מזונות וטכנולוגיות). בדיוק ההכשרה שיצרה את המוניטין המצוין של החוג בתעשייה, והפכה את הבוגרים – תזונאים קליניים ודיאטנים – למבוקשים ביותר בשוק העבודה. רוצה להבטיח את מקומך? כל מה שצריך זה להירשם כבר עכשיו!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.