תכנית עתידים צוערים לשלטון המקומי

תכנית עתידים צוערים לשלטון המקומי
תכנית 'צוערים לשלטון המקומי' הינה תכנית ייחודית הפועלת לשיפור השלטון המקומי בישראל על ידי טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי בתחומים המוניציפאליים.
התכנית מיועדת לצעירים ולצעירות מוכשרים בעלי מוטיבציה להשפיע, המבקשים לשלב מצוינות אקדמית וחברתית ולתרום לחברה, לכלכלה ולסביבה בישראל.
תכנית הלימודים וההשמה:
המסלול משלב לימודי תואר ראשון במכללה האקדמית תל-חי באחד מהחוגים הבאים:

 • כלכלה וניהול
 • לימודים רב תחומיים
 • שירותי אנוש
 • החוג לחינוך במסלול חינוך חברתי.

כחלק מלימודי התואר הצוערים נהנים מתכנית הכשרה הכוללת לימודי ליבה בתחום מדיניות, שלטון מקומי וכלכלה מקומית, וכן סדנאות ההעשרה, מפגשים עם דמויות מפתח בשלטון המקומי והציבורי בישראל, סמינרים, סיור לימודי בחו"ל והתנסות מעשית ברשויות מקומיות.עם סיום התכנית מושמים הצוערים ל-4 שנים בתפקידי מפתח ברשויות המקומיות.​

דוגמאות לתפקידי יעד עם סיום ההכשרה:

 • עוזר מנכ"ל/ראש עיר לתחומי הערכה ומדידה, איגום ידע ומידע ותכניות עבודה
 • עוזר מנכ"ל/מנהל חברה כלכלית לנושאי פיתוח כלכלי ויזמות
 • רפרנט תכניות אב ופרויקטים (כפוף למנכ"ל או לראש מנהל רלוונטי)
 • רפרנט תכנון (כפוף לראש רשות, מנכ"ל, מנהל יחידה אסטרטגית)
 • מנהל פרוייקטים בחברה הכלכלית.
 • מתכלל/מתאם רשותי לחדשנות, גיוס משאבים ושיתופי פעולה חוץ ארגוניים: מגזר שלישי, רשויות שכנות, משרדי ממשלה (כפוף למנכ"ל)

הטבות:

 • מלגת לימוד מלאה
 • מלגת קיום בת 2000 ₪ בחודש במהלך הלימודים
 • תכנית הכשרה איכותית וייחודית
 • השמה בסיום הלימודים (בוגרי התכנית ישתלבו בתפקידי מפתח ברשויות המקומיות לתקופה של 4 שנים)
 • סיור לימודי בחו"ל
 • שותפות ברשת עמיתים משפיעה ומשמעותית

תנאי קבלה:

 • קבילות אקדמית לתואר ראשון רלוונטי.
 • מילוי טופס הרשמה מקוון.
 • מבחן ממוחשב.
 • מרכז הערכה.
 • ראיון אישי.
  כל אחד מהשלבים הינו שלב ממיין, המועמד יקבל הודעה על מעבר/אי מעבר לשלב הבא.
  במקביל להרשמה לתכנית יש לפעול לקבלה למוסד האקדמי במסלולים הרלוונטים. הקבלה למוסד האקדמי הינה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית.
banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.