קורס גידול דבורים

קורס גידול דבורים

לדבורי הדבש חשיבות מכרעת על יכולתנו להמשיך להתקיים. מעבר להיותן יצרניות דבש בעל סגולות בריאותיות משמעותיות, דבורים אחראיות על האבקת צמחי הבר והגידולים החקלאיים, ועל כן בעלות חשיבות קריטית לתוצרת החקלאית.

בגידול דבורים מעורבים גורמים רבים הקובעים את איכות הדבש המופק, בריאות הכוורת ותפקודה. קורס גידול הדבורים המתקיים במכללה האקדמית תל-חי מאפשר היכרות עם עולמן המופלא של דבורי הדבש, מקנה כלים וידע יישומי נדרשים בגידול דבורים והתנסות מעשית בעבודות המכוורת.

המפגשים כוללים הרצאות תאורטיות, פעילות במעבדה, עבודת שטח בכוורות, מפגש עם אנשי מקצוע וסיורים מקצועיים.קהל היעד:
המתעניינים בגידול דבורים ודבוראים פעילים שמעוניינים להעשיר ולהעמיק את ידיעתם בתחום.

מרכזת אקדמית:
גב' טלי גולדברג

תחומי לימוד מרכזיים:
מציד דבש לגידול דבורים מודרני, חרקים חברתיים, אנטומיה של דבורת הדבש, מחזור החיים השנתי של הדבורית, גידול מלכות, מוצרי מכוורת, מחלות דבורים ומזיקים, מדיניות הדברה במכוורת, צמחי דבש, האבקת גידולים חקלאיים, התאמת הגידול לתנאי הסביבה, מעקב רציף אחר מספר הדבורים בכוורת והערכת מידת פעילות הדבורית.

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.