טיפול דיאדי – הורים וילדים

טיפול דיאדי – הורים וילדים

מטרת הטיפול הדיאדי הינה לטפח שינויים בחוויה הבין אשית של שתי הדיאדות: ילד –אם, ילד- אב אשר יובילו לשינוי היחסים בתוך הדיאדה. במהלך הטיפול פוגש המטפל את הדיאדות השונות לסירוגין ותפקידו להגביר את המודעות לחוויות המשותפות בתוך המקום הבטוח.
נמצא כי: "כאשר מסייעים בידי הדיאדה בהגברת המודעות לחוויות ישירות משותפות, בסיטואציה בטוחה, היא מסוגלת להביא לבניית דפוסי התנהגות שונים חדשים וליצור פירושים נוספים לחוויות בעלות משמעות רגשית, לצד הנטייה לשחזר היבטים כואבים בתוך הקשר" (מתוך "מדריך טיפול דיאדי: אם- ילד ואב- ילד, גישה דינאמית לטיפול בהפרעות יחסים בילדות "– כתבה מרים בן אהרון ושותפות בהוצאת אוניברסיטת חיפה החוג לפסיכולוגיה).
המודל מתאים לילדים בגיל הרך ולילדים בגיל גן-בית ספר ובזה ייחודו. הוא מבוסס על תשתית תיאורטית דינאמית רחבה, כמו גם על מחקרים התפתחותיים עדכניים שדנים בהתפתחות של ייצוגי העצמי, האחר והיחסים.. השימוש בחומרים ועבודת היצירה המשותפת של ההורה עם ילדו מעניקה להם חוויות רב חושיות מיטיבות ומכוננות ובכך השימוש באמצעים הבעתיים במהלך המפגש הדיאדי מהווה דרך ייחודית לטיפול בדיאדה ולשינוי משמעותי ביחסים.

מטרת הקורס
הקניית ידע תיאורטי בסיסי לשיטת הטיפול הדיאדי, לימוד והדגשת תחום הדרכת ההורים כבעלת ערך רב בטיפול בילדים, העמקת ההבנה של המקום הייחודי של טיפול דיאדי באמצעות יצירה והבעה, הקניית מיומנויות טיפוליות בילד ובמשפחתו (בדיאדות המגוונות), לימוד טכניקות של התערבות באמצעות יצירה והבעה בעבודת הורה ילד במפגש פרטני.

נושאי לימוד עיקריים
סקירה על תקינות ופתולוגיה בילדות, מושגים מרכזיים בטיפול הדיאדי, גישות ומודלים שונים לעבודה הורה ילד, המודל החיפאי לטיפול דיאדי, תפקידו של ההורה בטיפול בילד, תהליכי שינוי בטיפול ומקומו של הילד בתהליך הטיפול, יחסי הגומלין שבין האינטראקציה העכשווית לבין הרמה הייצוגית בחיי הנפש של כל אחד ממשתתפי הדיאדה, תפקידיו המיוחדים של המטפל, עקרונות הדרכת הורים, תהליכי הערכה דיאדיים באמצעים הבעתיים.

מרכזת אקדמית ומרצה
הגב' הגר דורנאי

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.