יועץ השקעות ויועץ פנסיוני

קורס יועץ השקעות ויועץ פנסיוני

בעשור האחרון, הולכת ומתרחבת הדרישה ליועצי השקעות ויועצים פנסיוניים. רפורמת בכר, נגישות שוקי ההון ומודעות הולכת וגוברת של אזרחים לתחום ההשקעות והייעוץ הפנסיוני, גורמים לביקוש גואה של אנשי מקצוע בתחום. בעלי ההכשרה המתאימה מתברגים במקומות עבודה כמו בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, מוסדות פיננסים או כיועצים עצמאיים.

החטיבה ללימודי חוץ במכללה האקדמית תל-חי, מציעה קורסי יועץ השקעות ויועץ פנסיוני למתן רישיון עיסוק בתחומים.

מטרות הקורס:
הקורס נועד להכין את הלומדים לקראת בחינות הרשות לניירות ערך למתן רישיון עיסוק כיועץ השקעות / יועץ פנסיוני, תוך הקניית הכלים המקצועיים הנדרשים.

קהל היעד:
בעלי זכאות לתואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות המעוניינים לגשת למבחן ההסמכה של הרשות לניירות ערך ולעבור התמחות.

תנאי קבלה:
תואר אקדמי בכלכלה / מנהל עסקים / חשבונאות

מרכז אקדמי:
מר אייל כהן

אופן הלימוד:
הקורס כולל את המרכיבים הבאים: הרצאות פרונטאליות, קלטות DVD המכילות את חומר הלימוד לצורך חזרה בבית על חומר הלימוד, אתר אינטרנט הכולל: בחינות משוחזרות משנים קודמות של הרשות לני"ע, כולל פתרונות מפורטים, תרגול של בחינות לפי נושאי לימוד, מאגר מושגים שמסכם את חומר הלימוד בקורס, מאגר כללים וטיפים.

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.