חשבי שכר
קורס חשבי שכר בכירים
בפיקוח לשכת רואי חשבון בישראל
מקצוע חשב השכר הינו תפקיד נדרש בשוק העבודה. כל ארגון המעסיק עובדים נדרש כיום להיעזר בשירותיו של חשב השכר בכל הנוגע לחוקים השונים בתחומי דיני עבודה, ביטוח לאומי ומס הכנסה בכדי לחשב באופן מדויק וחוקי את שכר העובדים. עקב מורכבותם של אותם גורמים ורמת ההכשרה הנדרשת, קיים ביקוש רב לחשבי שכר מיומנים ומקצועיים.מטרת הקורס:
להקנות למשתתפים את הידע הנדרש לביצוע התפקיד ע"י לימוד שלושה תחומים מרכזיים:
א. הקניית הבסיס התיאורטי הנדרש ע"י לימוד החוקים הרלוונטיים
ב. אופן הטיפול בדו"חות המס השונים
ג. הכשרה מעשית על ידי לימוד תוכנת שכר מובילה בשוק העבודה. הקורס מכין לבחינת ההסמכה של לשכת רו"ח.קהל יעד:
בוגרי 12 שנות לימוד, מנהלי חשבונות, חשבים, אנשי כוח אדם ומנהלים בעלי זיקה לנושא השכר והכספים ואלו המבקשים להשתלב בשוק העבודה בתפקיד זה.

מרכז אקדמי:
רו"ח מוחמד באדר

נושאי לימוד:

  • מס הכנסה – סוגי הכנסות החייבות במס, סוגי המסים השונים, הוראות ותקנות בדבר ניכוי במקור ממשכורות ומשכר עבודה, ניכויים, זיכויים ופטורים, הליכי שומה – כולל הכרת הקודים ודיווח.
  • דיני עבודה – הכרת המושג שכר עבודה מבחינה חוקית, מקורות החקיקה בישראל בכל הקשר למשכורות, שכר עבודה ומסים, חוקי עבודה והסכמי עבודה מבחינה משפטית.
  • ביטוח לאומי – עקרונות הביטוח לאומי, ענפי הביטוח השונים במוסד הביטוח הלאומי, סוגי מבוטחים, ניכויים והפרשות לביטוח לאומי, קרן השוואה למשרתים במילואים, זכויות האזרח בביטוח לאומי.
  • ביטוח סוציאלי – קרנות הפנסיה של ההסתדרות, זכויות וחובות של חברי הקרנות, קופות גמל בנקאיות, ביטוחים.
  • רכיבי שכר ומשכורות – אפשרויות לחישוב שכר עבודה, הבנת טבלאות השכר, שכר נטו וגילום הברוטו, ניכוי חובה וניכויי רשות, תרגול בהכנת גיליונות משכורות.
  • מחשוב שכר – חישוב משכורות באמצעות מחשב ותוכנת "מיכפל", דיווחים למחשב, ביקורת על דיווחי מחשב, חישוב משכורות במחשב העסק או בלשכת השירות, אחריות חוקית של חשב שכר.
banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.