ניהול מערכתי

תפקיד הניהול מציב בפני המנהל אתגרים מורכבים עימם עליו להתמודד- מצד אחד נמצאת הנהלת הארגון, מהצד השני נמצאים העובדים ובתווך הוא עצמו. חלק מתפקידיו הינו לתת מענה לצרכים בצורה יצירתית ומתאימה, כל זאת תוך ניהול יעדים לטווח ארוך ומשימות לטווח קצר והובלת תהליכי שיפור תוך מתן מענה מהיר לבעיות שוטפות. מנהלים נדרשים כיום, בנוסף לידע המקצועי, לרכוש מיומנויות הקשורות לניהול עצמי ולניהול כפיפים.

קורס מיומנויות ניהול מערכתי מקנה טכניקות מעשיות ועדכניות בתחום וכלים מקצועיים להעצמה ולמתן תפוקה גבוהה לארגון.

מטרות הקורס:
קורס מיומנויות ניהול מערכתי מקנה טכניקות מעשיות ועדכניות בתחום הניהול המאפשרות למנהל המתחיל התאקלמות מהירה בתפקיד תוך צמיחה אישית ומקצועית ומתן תפוקה גבוהה לארגון, במהלכו יוצגו וילמדו נושאים חשובים בהבנת תפקיד המנהל, האינטרקציה הארגונית וכלים להעצמה ניהולית.

קהל יעד:
הקורס מיועד למנהלים בתחילת דרכם שמבקשים להרחיב את "ארגז הכלים" הניהולי שלהם מתוך ניסיון נצבר של טכניקות וגישות רבות שנים. הקורס מיועד גם למנהלים ותיקים חסרי ידע פורמאלי בתחומים הנ"ל המבקשים לפתח את יכולות הניהול שלהם.

תנאי קבלה:
ניסיון בתפקיד ניהולי ו/או בעל תואר ראשון.
ראיון אישי.

מרכזים אקדמיים:
גב' מרגלית שחר, מר אבנר כהן

נושאי לימוד:
ניהול ביצועים – יעדים, מדדים, תכניות עבודה, תכנון ובקרה, סגנונות ניהול עפ"י גישת האניאגראם, משאבי אנוש – גיוס וקליטת עובדים, מנהל משאבי אנוש כשותף עסקי, מיומנויות ניהול – הנעת עובדים, ניהול ישיבות, קבלת החלטות, תחקיר – הפקת לקחים מהצלחות וכישלונות, תקשורת ארגונית ומיתוג עצמי.

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.