הנחיית קבוצות

הנחיית קבוצות
בגישות אינטגרטיביות- פסיכו-דינמיות ויצירתיות

קבוצות הן מאבני היסוד של הקיום האנושי. אנו מתחילים את חיינו בקבוצה קטנה, משפחתנו, וכל חיינו אנו לומדים, עובדים ומבלים בקבוצות שונות. ההתארגנות הטבעית של אנשים לקבוצות מצביעה יותר מכול על כוחה של הקבוצה. כוחה של הקבוצה וההזדמנויות הגלומות בה יבחנו במהלך התכנית באמצעות חשיפה למגוון גישות פסיכו-דינמיות בהנחיית קבוצות והבנת תהליכים קבוצתיים באמצעות גישות מתחום עולם הטיפול בהבעה ויצירה. התכנית תאפשר מרחב למידה להתנסות הן כמשתתפים והן כמנחים, במגוון של סגנונות הנחיה, אשר יאפשרו לבוגרים שלנו להשתלב במגוון של ארגונים, קבוצות ואוכלוסיות יעד.

מטרות התכנית
• להכשיר בעלי מקצוע מתחומים טיפוליים, חברתיים, ארגוניים וחינוכיים לעבוד עם קבוצות כמנחים, מטפלים או כיועצים.
• להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התהליכים המתרחשים בקבוצות.

תכנים מרכזיים
תכני הלימוד יכוונו ללמידה והבנה של תהליכים קבוצתיים והפסיכולוגיה של הקבוצה, הקבוצה כשלם, שלבים בהתפתחות קבוצה, תפקידים בקבוצה, המרחב הקבוצתי, תפיסת תפקיד המנחה, מודלים ומתודות מתקדמות להנחית קבוצות בשילוב האומנויות, סגנונות הנחייה, התמודדות עם התנגדות, יחסים בינאישיים ויחסי סמכות בקבוצה, מצבי קונפליקט, קבוצה עובדת, משוב, היבטים אתיים, תהליכי פרידה וסיום.

קהל היעד:
בעלי תואר אקדמי ב- עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, טיפול באמנויות, התנהגות ארגונית, מדעי החברה וההתנהגות ומקצועות הבריאות וכן בעלי רקע מקצועי בתחומים טיפוליים, ניהוליים ו/או חברתיים.

תנאי קבלה:
מעבר ראיון קבלה

תעודה
למשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית וחובת הנוכחות, תוענק בסיום התכנית תעודת – "מנחה קבוצות בגישות אינטגרטיביות", מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי.

מרכזת אקדמית: ד"ר ורד שנער-גולן

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.