M.A בדרמה תרפיה

"להיות או לא להיות?" עכשיו זו כבר לא שאלה.. התוכנית לתואר שני בטיפול באמנויות בתל-חי מכשירה דרמה תרפיסטים לפרקטיקה מתקדמת, הדרכה ומחקר. הגבלנו מראש את כמות הסטודנטים ל-30 בלבד בכל מחזור, כדי להבטיח לך הכשרה אקדמית מקיפה עם למידה חווייתית-התנסותית ועשייה בשטח, עם תשומת לב מרבית והדרכה אישית של חברי הסגל. התוכנית כוללת מסלול לבעלי תואר ראשון, ומסלול לבעלי תעודת מטפל בדרמה תרפיה. כדי להבטיח את מקומך כל מה שצריך זה להירשם כבר עכשיו!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.