*M.A בחינוך

התוכנית לתואר שני בחינוך בתל-חי מתאימה לרוצים לפתח ראיה רחבה, להעמיק את הידע הקיים ולקבל כלים חדשים ועדכניים בשדה החינוך. אנחנו מקפידים על כמות סטודנטים קטנה ונבחרת בכל מחזור כדי לאפשר לך ליהנות מחופש אקדמי, לימוד אינטימי בקבוצות קטנות, תשומת לב והדרכה אישית של חברי הסגל. התוכנית כוללת שני מסלולים: התמחות בניהול – להכשרה לתפקידי ניהול בבית הספר; והתמחות באוכלוסיות מיוחדות וחינוך מיוחד – ממוקד בעבודה חינוכית בגוון טיפולי. כדי להתקדם בחינוך, כל מה שצריך זה להירשם עכשיו ולהבטיח את מקומך!

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.