M.A בלימודי הגליל

תוכנית המוסמך בלימודי גליל פותחת לך מרחב חדש של אפשרויות בתחום הגיאוגרפי הרחב, המורכב והמעניין של הגליל והמחוזות הגובלים בו. מטרת התוכנית היא לתת לך את הכלים להבין את האזור הייחודי של הגליל בצורה רחבה יותר ועמוקה יותר. לכן הלימודים הם רב-תחומיים ומשלבים היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, גיאוגרפיה-היסטורית, מדעי הסביבה, חברה ואנתרופולוגיה. התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון העוסקים בתחומי הדרכה והוראה בגליל, בתיירות ואירוח, בנושאי סביבה למיניהם, שמירת טבע וארגונים ירוקים, מורים ועובדי הוראה. רוצה להתקדם? כל מה שצריך זה להירשם עכשיו ולהבטיח את מקומך!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.