M.A בעבודה סוציאלית

ראש החוג: ד"ר אילה כהן  וראש התוכנית: פרופ׳ אלי לונטל.

מזמינים אותך להשתלב בלימודי התוכנית לתואר שני בעבודה סוציאלית.

אנו מחפשים עובדים סוציאליים בעלי רצון ויכולת להמשיך ולהתפתח באופן אישי ומקצועי ולהוביל את עתיד המקצוע.

במהלך הלימודים תרכשו כלים להתמודדות עם אתגרים מקצועיים באמצעות למידה המשלבת ידע אקדמי רחב בפרקטיקה ועשייה בשטח.

תנאי קבלה

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בעו״ס עם ניסיון בשטח.לימודי התואר השני מרוכזים ביום לימודים אחד.

מבנה התכנית

  • תיאוריה של הפרקטיקה, שמאפשר התנסות במודלים המאחדים בין השניים באופן ביקורתי.
  • מגוון של קורסי בחירה העוסקים בתיאוריות עכשווית ופרקטיקה מתמקדת.
  • שלושה אשכולות (משפחה, עבודה קבוצתית, טראומה וחוסן) מהם יכול הסטודנט לבחור כתחום של מומחיות.  

אשכול המשפחה – כולל לימוד מעמיק של מודלים ומיומנויות התערבות בזוג ובמשפחה, גם מנקודת מבט של חוסן, וביצוע פרקטיקום בטיפול משפחתי בהדרכה אישית וקבוצתית. הלימודים מהווים מענה על חלק מדרישות ההכרה של האגודה לטיפול משפחתי לתואר "מטפל משפחתי מוסמך".

אשכול עבודה קבוצתית – האשכול מיועד לעובדים סוציאליים אשר מעוניינים בהכשרה מעמיקה בתחום הקבוצות בהיבט התיאורטי והיישומי. האשכול מכשיר אנשי מקצוע אשר יוכלו ליישם מודלים להתערבות קבוצתית ולממש את המתודה הקבוצתית במגוון אוכלוסיות במסגרות ובארגונים בהם מתקיימת עבודה סוציאלית. הלימודים מקנים לסטודנטים ידע תיאורטי מעמיק בעולם הקבוצות, תוך ביסוס היכולת להבין ולנתח סוגיות ותהליכים מרכזיים בחייהן של קבוצות. כמו כן, הקניית כלים פרקטיים להבנת שפת ההתערבות הקבוצתית והרחבת הידע היישומי הנוגע להתערבויות במגוון סוגי קבוצות (קבוצות תמיכה, קבוצות משימה וקבוצות לעזרה עצמית). הפרקטיקום מעניק לסטודנטים התנסות בהנחיית קבוצה, בהדרכה וליווי של איש סגל ועבודה משותפת עם קבוצת עמיתים.

אשכול טראומה וחוסן – מדגיש את תפקידם של עובדים סוציאליים כמגיבים ראשונים במצבי חרום ואסון ומכשיר אותם לכך באופן תיאורטי ומעשי. בנוסף נלמדים טיפול במצבי משבר ופוסט טראומה, היכרות עם טראומטיזציה משנית ושיקום אוכלוסיות פגועות. הפרקטיקום באשכול זה יאפשר לסטודנט הנלמד ליישם שרות חדשני בתחום, בהדרכה מרצה וקבוצת עמיתים.

הלימודים מתקיימים בקמפוס החדש והמודרני, למרגלות החרמון, מצויד במיטב הציוד האלקטרוני ללמידה והוראה.כל שנתון כולל כ- 45 סטודנטים, מספר גדול מספיק כדי לאפשר בחירה, ומצד שני אינטימי כדי לסייע בגיבוש קבוצת הסטודנטים, לימוד בקבוצות קטנות, תשומת לב והדרכה אישית של חברי הסגל.

כדרך המכללה האקדמית תל חי, אנו מוכנים לסייע, לתמוך ולעמוד לרשות הסטודנט בכל שלב ושלב.

 

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.