M.Sc בביוטכנולוגיה

התוכנית לתואר שני מחקרי בביוטכנולוגיה מיועדת להעמיק את הידע שלך בתחום הביוטכנולוגיה, לאפשר לך להכיר שיטות מחקר ופיתוח מתקדמות ולשכלל את המיומנות המקצועית שלך לקראת המשך הקריירה בתחום.
ניתן ללמוד במסלול עם תזה (מחקרי) – מתאים לבוגרים המעוניינים לעסוק במחקר או להמשיך ללימודי תואר שלישי (דוקטורט). או במסלול ללא תזה – מתאים למורים בתחום המדעים, לעובדי מעבדה עם תואר ראשון ולבעלי תואר ראשון במדעים. כדי להבטיח את מקומך נשאר לך רק להירשם עכשיו!

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.