*M.Sc במדעי התזונה

התוכנית לתואר שני במדעי התזונה בתל-חי מכשירה חוקרים לתכנן, לבצע ולעבד סטטיסטית מחקרים במגוון תחומים ויעדים, על גבי רצף הבריאות והחולי. הלימודים משלבים בין התחום הקליני והמחקרי ומתקיימים בסביבה לימודית משתפת, מאתגרת ומחזקת במרחב ייחודי עם כיתה קבועה וצוות תומך. התכנית אף מקדמת עקרונות של מעורבות ואחריות חברתית ומקצועית, ומסייעת לסטודנטים ליישם אותם בחברה ובקהילה.
בתוכנית שני מסלולים: מסלול נלמד (ללא תזה) ומסלול מחקרי (כולל תזה).
כדי לעלות על המסלול שלך במדע התזונה נשאר לך רק להירשם עכשיו!

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.