הדרכת אמנות בקהילה

במהלך שנים ב׳+ג׳ בלימודים במכון לאמנויות מוצע לסטודנט להשתתף גם בלימודי הדרכת אמנות בקהילה.

לימודים אלה מהווים הרחבה של הנלמד במחלקות המכון, ומבוססים על עבודה מעשית בשטח, לימודים תיאורטיים יחד עם הנחייה מקצועית צמודה.

הלימודים במסלול זה מקנים תעודת ״בוגר המכון לאמנויות-מדריך אמנות בקהילה״.

banner

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.

תואר-ראשון_33 תואר-ראשון_18 תואר-ראשון_11 תואר-ראשון_36 תואר-ראשון_26 תואר-ראשון_09 תואר-ראשון_21 תואר-שני-תחתון_24 תואר-ראשון_06 תואר-ראשון_51 תואר-ראשון_24 תואר-ראשון_56 תואר-שני-תחתון_03 תואר-ראשון_54 תואר-ראשון_39 תואר-ראשון_49

:לפרטים, הרשמה ומידע נוסף
הנני מאשר לחזור אליי עם מידע שיווקי נוסף.